Aansprakelijkheidsrecht

Aangereden: een kapotte fiets en letsel? Een dakpan van de buurman op jouw gloednieuwe auto? Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Als je een ander verwijt dat hij of zij jou schade heeft toegebracht, kun je die persoon aansprakelijk stellen.

Over het aansprakelijkheidsrecht

Het uitgangspunt van het aansprakelijkheidsrecht is dat iedereen aansprakelijk is voor zijn eigen schade, tenzij er sprake is van een uitzondering. Voorbeelden van uitzonderingen zijn:

  • Wanprestatie
  • Onrechtmatige daad
  • Redelijkheid & billijkheid

Als je schade hebt geleden, kunnen wij voor je onderzoeken en beoordelen of iemand anders aansprakelijk is voor die schade. In het geval een derde aansprakelijk is voor de door jou geleden schade, kan Hofstee Juridisch je helpen met de aansprakelijkstelling en schadebehandeling. Als je zelf een aansprakelijkstelling hebt ontvangen, kan Hofstee Juridisch je helpen met het voeren van een goed onderbouwd verweer. 

Kunnen we helpen?

Meer weten over aansprakelijkheidsrecht of Hofstee Juridisch inschakelen? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op