In een Rijswijkse supermarkt werden papieren dienstenoverdrachten van een verpleegafdeling van het ziekenhuis gevonden met daarop de namen van 19 patiënten. De papieren werden gebruikt als boodschappenlijstje. Eerder kreeg het ziekenhuis een boete van bijna een half miljoen euro (!) opgelegd van de Autoriteit Persoonsgegevens wegens schending van de privacywetgeving (AVG). Aanleiding voor de boete was dat tientallen ziekenhuismedewerkers het medisch dossier van Samantha ‘Barbie’ de Jong onbevoegd hadden ingezien.

Lees hier meer.

Leave a Reply