Is een pannenkoek een soort koek, of niet? Over die vraag heeft de Rechtbank Rotterdam zich gebogen. Aanleiding was een conflict tussen het pensioenfonds voor de zoetwaren en een producent van pannenkoeken en poffertjes. Het fonds eiste ruim 8,5 miljoen euro aan achterstallige premie van de pannenkoekenfabrikant, die elders een pensioenregeling had getroffen. De fabrikant vindt dat hij niets te zoeken heeft bij zoetwaren. Want hij maakt geen koek maar pannenkoek, en dat is volgens de fabrikant iets heel anders.


Het bedrijfsfonds haalde de Van Dale en Wikipedia aan om te onderbouwen dat pannenkoek wel degelijk onder ‘koek’ valt. De fabrikant liet een marktonderzoek doen, waaruit blijkt dat ongeveer 85% van de mensen pannenkoeken en poffertjes níet als koek beschouwt. De kantonrechter besloot zelf op onderzoek uit te gaan bij de pannenkoekenproducent en een koekfabriek. Hij concludeert dat er overeenkomsten zijn, maar meer verschillen. Pannenkoeken maak je bijvoorbeeld van vloeibaar beslag in plaats van deeg, je bakt ze in een pan en niet in de oven en je eet ze als zacht en warm gerecht en niet als iets lekkers bij de koffie. Het pensioenfonds kreeg geen miljoenen toegewezen, maar draaide in plaats daarvan op voor de proceskosten van duizenden euro’s.

Bron

Leave a Reply